BUSCAR LOCAL PER ZONA

Ampliació del programa als barris de Santa Eugèna i Can Gibert del Pla

08/04/2015

Les associacions de comerciants de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla s'hi sumen al programa

Superat el primer any d'implantació del programa Aixequem Persianes al barri de Sant Narcís, l'Ajuntament de Girona aposta per ampliar l'aplicació del programa als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla per ser els que, d'acord a l'Inventari comercial i de serveis (2013) que llista i classifica per activitat comercial tots els locals situats en baixos de la ciutat de Girona, mostra com aquests barris són els que tenen una proporció més alta de locals comercials i de serveis buits, molt per sobre de la mitjana de la ciutat.

Amb l'objectiu de fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en carrers i barris més afectats per la crisi en relació a nivell d'activitat econòmica i millorar la cohesió social per l'impacte que la crisi està tenint en el si de les famílies i les persones que la pateixen, les associacions de comerciants de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, s'han incorporat al programa mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració mitjançant el qual aquestes col·laboraran fent ressò del programa entre els seus associats i possibles emprenedors interessats en obrir un establiment als seus barris.

Tornar enrere Tornar a dalt